Resevillkor

Läs mer om våra allmänna villkor här.

KOMPLETTERANDE VILLKOR till allmänna villkor.

ANMÄLNINGSAVGIFT Anmälningsavgiften är 5 000 kr per person. I vissa fall önskar hotellet en delbetalning för att säkra hotellbokningen – då kan anmälningsavgiften bli högre. Detta gäller även vid bokning av t.ex. kryssningar, hyra av segelbåt samt hyra av villa. Här gäller ofta speciellt restriktiva avbetalningsvillkor även där depositioner erfordras. För det fall att ni valt en flygresa med ett flygbolag som inte erbjuder återbetalningsbara biljetter måste hela beloppet för flygresan betalas som anmälningsavgift. På alla Sydafrikabokningar gäller särskilda avbokningsregler. Avtalet, bokningen är bindande för båda parter när kunden skriftligen bekräftat till Sunresidence.

Övriga villkor SunResidence Travel förbehåller sig rätten att debitera för konsultation av villor och lägenheter s.k. Self-catering vid större sällskap och grupper. Debitering sker endast vid konsultation och ej vid förmedling eller köp.

Övriga villkor SunResidence Travel förbehåller sig rätten att debitera för konsultation av villor och lägenheter s.k. Self-catering vid större sällskap och grupper. Debitering sker endast vid konsultation och ej vid förmedling eller köp.

AVBOKNINGSREGLER FÖR PAKETRESA Kostnad i samband med avbokning, utan avbeställningsförsäkring om inget annat meddelats: – Mer än 30 dagar före avresan, 60 dagar vid högsäsong (jul och nyår): debiteras leverantörens avbokningsavgift samt anmälningsavgiften per person eller annan kostnad som i så fall anges vid bokningstillfället. – 30-7 dagar före avresan, 60-30 dagar vid högsäsong (jul och nyår): debiteras leverantörens avbokningsavgift dock lägst 50% av resans pris samt anmälningsavgiften per person eller annan kostnad som i så fall anges vid bokningstillfället. – Inom 7 dagar före avresan, inom 30 dagar vid högsäsong (jul och nyår): ingen återbetalning. Jul och nyår säsongen räknas oftast från 20 december-15 januari. Dessa regler ovan gäller vid en paketresa, alltså där både flyg och hotell ingår. Vid köp av endast flygbiljett gäller flygbolagens egna avbokningsvillkor.

Avbokningsregler vid köp av endast hotell, villor och lägenheter. Efter ingående avtal gäller särskilda avbokningsvillkor vilket kan variera beroende på säsong och leverantör.  t.ex. hotell, villor och lägenheter samt hyra av båt.

OUTNYTTJAD RESERVATION Ingen återbetalning sker för arrangemang som ej utnyttjats. Detta gäller t.ex. om man avbryter hotellvistelsen och flyttar från hotellet tidigare än planerat eller inte utnyttjar förbokade arrangemang.

REKLAMATION Är resenären inte nöjd med sin inkvartering eller någonting annat som överenskommits i enlighet med reseavtalet och situationen inte kan redas upp direkt mellan researrangören och resenären då denna är på plats, måste resenären snarast efter hemkomst (max 1 månad) ställa ev. krav till researrangören. Det är viktigt att på plats ta namn på personer som resenären har att göra med och behålla kvitton för eventuella merkostnader. Vi ansvarar inte för brister som kan bero på försummelse från resenärens sida, tredje person eller omständigheter som vi inte kunnat förutse, undgå eller avvärja vid force majeure. För internationella flygtransporter är ansvaret begränsat med hänvisning till Montreal-konventionen. Flygbolagen har idag även EU regler att följa mot passageraren.

RESENÄRENS ANSVAR Resenären ansvarar för att ta del av gällande resevillkor före köpet och förbinder sig att: – kontrollera att bekräftelsen motsvarar beställningen. – kontrollera att era namnuppgifter i er bokning och tidtabell samt de på flygbiljetten överensstämmer med de i passet (ordning och stavning). Om de inte är korrekta kan det medföra avvisning vid incheckning på flygplatsen. Kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls, eventuella fel måste omgående rapporteras för vidare åtgärd. – kontakta flygbolagen under resans gång för kontroll av avgångstider. Flygbolagen ändrar ibland tiderna med kort varsel och det ligger på resenärens ansvar att ta reda på ev. tidigare eller senare flygavgångar på plats. – infinna sig i god tid för incheckning och säkerhetskontroll på flygplatsen samt infinna sig i god tid på förbokade hotell och kryssningar. – inhämta information om pass, visum och vaccinationer samt att bekosta dessa själv. – inhämta och iaktta regler och säkerhetsbestämmelser som flygbolagen kan ha för särskilda destinationer. – kontrollera passets giltighetstid. Vi rekommenderar alltid att passet gäller 6 månader efter hemkomst, vilket är många länders krav. – se över er reseförsäkring. Resenären står själv för eventuella kostnader som kan uppkomma om ovanstående inte följs.

SITTPLATSER PÅ FLYGET Researrangören garanterar inte förbokade sittplatser på flyget. Flygbolagen har rätt att ändra dessa platser i den mån de behöver innan avresa.

SLUTBETALNING, VALUTA OCH FLYGSKATTEÄNDRINGAR Senast en månad innan avresa skall betalning vara researrangören tillhanda. OBS! Under högsäsong (jul och nyår) skall betalning vara researrangören tillhanda senast 60 dagar innan avresa. I vissa fall kan flygbolag, hotell, kryssningsföretag etc. kräva förskottsbetalning långt tidigare. Detta skall researrangören meddela vid bokningstillfället. Vid bokningstillfället anges priset baserad på gällande valutakurs. I samband med slutbetalning sker ev. valutajustering (se punkt 2.1.1 i de allmänna resevillkoren, arrangörens ändring av reseavtalet). För att garantera dig mot dessa ändringar går det bra att göra slutbetalning redan vid bokningstillfället. Kontakta oss om detta är aktuellt.

ÄNDRING AV AVTAL Om vi pga. oförutsedda omständigheter skulle bli tvungna att göra väsentliga ändringar av den beställda resan, resmål eller transportsätt meddelar vi resenären omgående. Resenären beslutar om resan ska genomföras eller om man önskar frångå avtalet. Förbehåll: vid ändring av priser/regler från flygbolag/arrangörer förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande ändring gentemot resenären. Prisändringar före avresan kan inträffa pga. ändrade skatter, avgifter & valutakurser.

PRISÄNDRINGAR. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

– ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser

– ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter

– ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så  snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

Priset på researrangemanget kan ändras fram till dess att slutbetalningen är gjord till SunResidence Travel Collection

ÄNDRING AV BOKNING Vid ändringar eller ombokning då bokningsbekräftelse skickats, uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören belastas, dock lägst 200 kr per ändring om inget annat meddelas vid bokningstillfället. För ändringar inom 30 dagar före avresa kan speciella ombokningsregler gälla. Ändringar som innebär ny avreseort, avresedag eller resmål är att betrakta som avbeställning och nybokning.

ÖNSKEMÅL UNDER RESAN Observera att researrangören inte kan garantera önskemål från resenären som t.ex. placering av rum på hotellet, tidig incheckning på hotellet eller liknande.

ÖVRIGA RESEVILLKOR SunResidence Travel Collection har resegaranti ställd till Kammarkollegiet.

Copyright © 2017 SunResidence Alla rättigheter reserverade - Hemsida skapad av SEARCH POINT